Telefon: +48 785 17 09 27


Referencje

Wszystkie prace zlecone STATPROBE wykonane zostały należycie i zgodnie z zawartą umową.

Zbigniew Sasin

Należy podkreślić duże zaangażowanie STATPROBE i ich bieżący kontakt z zamawiającym w celu jak najlepszego wykonania umowy.

Leszek Baranowski

Wszystkie prace zlecone STATPROBE zostały wykonane rzetelnie i terminowo.

Ryszard Turek

Wszystkie prace zlecone STATPROBE są wykonywane zgodnie z dokonaną umową, ustalonym harmonogramem robót. Polecamy STATPROBE jako firmę wyspecjalizowaną w działaniach eksperckich. 

Maciej Chmielarski

Polecam STATPROBE jako firmę wyspecjalizowaną w dziłaniach eksperckich związanychz monitoringiem przyrodniczym, ochroną przyrody i ochroną środowiska.

Krzysztof Bębenek

Z całym przekonaniem polecamy STATPROBE jako firmę będącą rzetelnym, solidnym i fachowym partnerem, działającym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Krystian Stachowiak

Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla ekspertów przyrodniczych.

Krzysztof Mościcki


Statprobe Consulting jako pracownia działająca od 1996 roku oferuje szeroki zakres wysokiej klasy usług, takich jak: monitoring ornitologiczny, w tym monitoring ornitologiczny farm wiatrowych. Wykonywany jest też monitoring chiropterologiczny, w tym monitoring chiropterologiczny farm wiatrowych. Do pozostałych usług należą inwentaryzacja przyrodnicza oraz ekspertyza przyrodnicza, a także ekspertyza ornitologiczna i opinia ornitologiczna. W zakresie usług firmy mieści się kompleksowy przyrodniczy monitoring elektrowni wiatrowych, a także monitoring przedrealizacyjny środowiska i monitoring porealizacyjny środowiska. Monitoring ptaków, a także monitoring nietoperzy oraz monitoring zwierząt należących do pozostałych grup systematycznych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i aktualną wiedzą naukową, co wynika z doświadczenia i przygotowania merytorycznego właściciela firmy oraz jego współpracowników. Klientami Statprobe Consulting są zarówno instytucje państwowe, samorządy, firmy jak i osoby prywatne. Serdecznie zapraszamy do współpracy.