Poznaj naszą ofertę

Wieloletnie doświadczenie i współpraca z wybitnymi ekspertami pozwala proponować Państwu następujący zakres usług eksperckich wykonywanych na obszarze całego kraju:
wykonywanie analiz i opiniowanie raportów oddziaływania na środowisko w części przyrodniczej zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego
wykonywanie i opiniowanie raportów związanych z oceną oddziaływania na obszary Natura 2000
kompleksowy monitoring ornitologiczny i przyrodniczy terenu (w tym w szczególności monitoring obszarów farm wiatrowych – oceny wstępne, monitoring przedrealizacyjny i porealizacyjny)
inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze obszarów wstępnie wyznaczonych lub przygotowywanych pod inwestycje oraz inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze województw, powiatów i gmin, nadleśnictw
wykonywanie ekspertyz ornitologicznych i opiniowanie badań ornitologicznych dla rolników dotyczących wniosków w ramach PROW 2007- 2013
wykonywanie ekspertyz i działań związanych z wpływem ptaków na działalność produkcyjną człowieka (wyrządzane przez ptaki szkody, wdrażanie metod zapobiegania szkodom)
nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji mogących negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze i obszary Natura 2000
inne (np. konsultacje i korekta merytoryczna tekstów o tematyce przyrodniczej dla mediów i wydawnictw popularnonaukowych, przeprowadzanie szkoleń, opracowywanie planów ochrony obszarów

Zaufali nam