Zaświadczenie o złożeniu egzaminu dla ekspertów przyrodniczych

Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla ekspertów przyrodniczych.

Krzysztof Mościcki

ENERCO SP. Z O.O.

Z całym przekonaniem polecamy STATPROBE jako firmę będącą rzetelnym, solidnym i fachowym partnerem, działającym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Krystian Stachowiak

ENERGETYKA POLSKA SP. Z O.O.

Polecam STATPROBE jako firmę wyspecjalizowaną w działaniach eksperckich związanych z monitoringiem przyrodniczym, ochroną przyrody i ochroną środowiska.

Krzysztof Bębenek

DOMREL Sp z o.o.

Wszystkie prace zlecone STATPROBE są wykonywane zgodnie z dokonaną umową, ustalonym harmonogramem robót. Polecamy STATPROBE jako firmę wyspecjalizowaną w działaniach eksperckich.

Maciej Chmielarski

TAURON EKOENERGIA SP Z O.O.

Wszystkie prace zlecone STATPROBE zostały wykonane rzetelnie i terminowo.

Ryszard Turek

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Należy podkreślić duże zaangażowanie STATPROBE i ich bieżący kontakt z zamawiającym w celu jak najlepszego wykonania umowy.

Leszek Baranowski

Tauron Ekoenergia SP Z O.O.

Wszystkie prace zlecone STATPROBE wykonane zostały należycie i zgodnie
z zawartą umową.

Zbigniew Sasin

Zaufali nam