Telefon: +48 785 17 09 27


Wycinka drzew

Aby dokonać w sposób zgodny z prawem wycinki drzew oraz krzewów, inwestor jest zobowiązany do przedstawienia we właściwych urzędach stosownych dokumentów. Jednym z  nich jest opinia ornitologiczna, która weryfikuje zasiedlenie drzew i krzewów przez ptaki oraz obecność ich siedlisk lęgowych w miejscu wycinki. Ekspertyza ornitologiczna wykonywana jest przez Statprobe Consulting na podstawie inwentaryzacji terenowych, które obejmują zwykle kilka kontroli terenowych wykonywanych przez specjalistę zgodnie
z zalecaną naukową metodyką dopasowaną do zastanych warunków przyrodniczych. Często wraz z opinią ornitologiczną urząd wymaga wykonania także inwentaryzacji siedlisk lub innych grup organizmów,
np. inwentaryzacji entomologicznej (owady), chiropterologicznej (nietoperze) lub inwentaryzacji botanicznej (rośliny) i mikologicznej (grzyby). Pracownia Statprobe Consulting wszystkie rodzaje tego typu opracowań.
W skład każdej jednostkowej opinii wchodzi:
- sprawdzenie występowania, liczebności oraz opisanie stwierdzonych gatunków organizmów wraz z ich statusem ochrony,
- przedstawienie propozycji harmonijnego rozplanowania prac zgodnie z dobrze pojętym
interesem przyrody i inwestora,
- przedstawienie ewentualnych propozycji rozwiązań i działań zapewniających realizację przedsięwzięcia,
w sposób nie rodzący konfliktu przyrodniczego
- wykonanie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.

Każda ekspertyza ma charakter dopasowany, zindywidualizowany i przeprowadzana jest przez wykwalifikowanego specjalistę  zgodnie z obowiązującym prawem oraz wieloletnim doświadczeniem, wykonywana jest także dokumentacja fotograficzna.


Więcej informacji: info@statprobe.eu , tel. +48 785 170 927Statprobe Consulting jako pracownia działająca od 1996 roku oferuje szeroki zakres wysokiej klasy usług, takich jak: monitoring ornitologiczny, w tym monitoring ornitologiczny farm wiatrowych. Wykonywany jest też monitoring chiropterologiczny, w tym monitoring chiropterologiczny farm wiatrowych. Do pozostałych usług należą inwentaryzacja przyrodnicza oraz ekspertyza przyrodnicza, a także ekspertyza ornitologiczna i opinia ornitologiczna. W zakresie usług firmy mieści się kompleksowy przyrodniczy monitoring elektrowni wiatrowych, a także monitoring przedrealizacyjny środowiska i monitoring porealizacyjny środowiska. Monitoring ptaków, a także monitoring nietoperzy oraz monitoring zwierząt należących do pozostałych grup systematycznych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i aktualną wiedzą naukową, co wynika z doświadczenia i przygotowania merytorycznego właściciela firmy oraz jego współpracowników. Klientami Statprobe Consulting są zarówno instytucje państwowe, samorządy, firmy jak i osoby prywatne. Serdecznie zapraszamy do współpracy.