Telefon: +48 785 17 09 27


Oferta

Wieloletnie doświadczenie  i współpraca z wybitnymi ekspertami pozwala proponować Państwu następujący zakres usług eksperckich wykonywanych na obszarze całego kraju:

  • wykonywanie analiz i opiniowanie raportów oddziaływania na środowisko w części przyrodniczej zgodnie z wymogami  prawa polskiego i unijnego
  • wykonywanie i opiniowanie raportów związanych z oceną oddziaływania na obszary Natura 2000
  • kompleksowy monitoring ornitologiczny i przyrodniczy terenu (w  tym w szczególności monitoring  obszarów farm wiatrowych – oceny wstępne, monitoring przedrealizacyjny i porealizacyjny)
  • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze obszarów wstępnie wyznaczonych lub przygotowywanych pod inwestycje oraz inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze województw, powiatów i gmin, nadleśnictw
  • wykonywanie ekspertyz ornitologicznych i opiniowanie badań  ornitologicznych dla rolników dotyczących wniosków  w ramach PROW 2007- 2013
  • wykonywanie ekspertyz i działań związanych z wpływem ptaków na działalność produkcyjną człowieka (wyrządzane przez ptaki szkody, wdrażanie metod zapobiegania szkodom) 
  • konsultacje w zakresie odstraszania ptaków z obszarów przemysłowych i produkcji rolnej
  • nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji mogących negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze i obszary Natura 2000
  • inne (np. konsultacje i korekta merytoryczna tekstów o tematyce przyrodniczej dla mediów i wydawnictw popularnonaukowych, przeprowadzanie szkoleń, opracowywanie planów ochrony obszarów


Statprobe Consulting jako pracownia działająca od 1996 roku oferuje szeroki zakres wysokiej klasy usług, takich jak: monitoring ornitologiczny, w tym monitoring ornitologiczny farm wiatrowych. Wykonywany jest też monitoring chiropterologiczny, w tym monitoring chiropterologiczny farm wiatrowych. Do pozostałych usług należą inwentaryzacja przyrodnicza oraz ekspertyza przyrodnicza, a także ekspertyza ornitologiczna i opinia ornitologiczna. W zakresie usług firmy mieści się kompleksowy przyrodniczy monitoring elektrowni wiatrowych, a także monitoring przedrealizacyjny środowiska i monitoring porealizacyjny środowiska. Monitoring ptaków, a także monitoring nietoperzy oraz monitoring zwierząt należących do pozostałych grup systematycznych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i aktualną wiedzą naukową, co wynika z doświadczenia i przygotowania merytorycznego właściciela firmy oraz jego współpracowników. Klientami Statprobe Consulting są zarówno instytucje państwowe, samorządy, firmy jak i osoby prywatne. Serdecznie zapraszamy do współpracy.